Hướng dẫn cài đặt
Không chuyển đổi mạng trong khi tải xuống và cài đặt APP. Nếu tải xuống không thành công, vui lòng mở lại liên kết tải xuống bằng trình duyệt trên điện thoại di động của bạn.
1. Sau khi mã được quét, hãy nhấp vào [Tải xuống ngay] trên trang
2. Chọn '' Cho phép ''
3. Nhấp vào '' Đóng '' và mở Cài đặt
4. Nhấp vào tệp đã tải xuống để cài đặt
5. Nhấp vào '' Cài đặt ''
6. Trong cài đặt Cấu hình Web, nhấp vào '' Cho phép ''
7. Chọn '' Cài đặt '' làm bước cuối cùng